• Barneveld, November, 2017

  Het bestuur nodigt alle betalende leden en donateurs boven de18 jaar uit voor de ledenvergadering op 27 november om 20.00 uur in onze kantine.
  Vanaf 19.30 uur staat er koffie voor u klaar.
  Vrijwilligers mogen ook op de ledenvergadering als toehoorder aanwezig zijn.

  Agenda
  1 Opening
  2 Mededelingen
  3 Ingekomen stukken
  4 Notulen vorige vergadering
  5 Financiƫn
  6 Voetbalzaken
  7 Jeugdafdeling
  8 Algemene zaken / Kantinecommissie
  9 Overige commissies
  10 Vrijwilliger van het jaar
  11 Wat er verder ter tafel komt
  12 Rondvraag
  13 Nieuwjaarsreceptie
  14 Sluiting

  i.v.m. het aftreden van de bestuursleden algemene zaken en de secretaris is er een vacature voor deze bestuursfuncties. Kandidaten kunnen zich middels een motivatiebrief aanmelden bij de secretaris.

  Notulen van de ledenvergadering van 27 juni Jl. liggen voor de vergadering in de
  kantine.

  Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
  N. van Dijk
  Secretaris

rfwbs-slide