• Ledenvergadering en update verbouwing

  Beste Leden van v.v. Barneveld;

  Ledenvergadering:

  Het bestuur van v.v. Barneveld wil jullie middels deze weg uitnodigen voor de volgende ledenvergadering op maandag 01-07-2019.

  Vanaf 19:30 staat de koffie/thee weer klaar, aanvang 20:00 uur.

  Agenda ledenvergadering:

       1.   Opening
       2.   Ingekomen stukken
       3.   Voordragen nieuwe bestuursleden
             1.  Evert Haverkamp - Interim voorzitter
             2.  Theo Heimgartner - Algemene zaken
       4.   Bouw - verbouw - renovatie
       5.   Vragenronde

  Ingekomen stukken mogen per mail naar secretaris@vvbarneveld.nl 

  We zijn ons ervan bewust dat het kort dag is maar we willen graag de nieuwe bestuursleden voordragen zodat ze hopelijk zo snel mogelijk kunnen beginnen.

  Renovatie Kleedkamergebouw
  Na lange tijd van overleg en voorbereiding is de renovatie van het kleedkamergebouw onlangs van start gegaan.
  De bouwkundige renovatie gaat in twee fases worden uitgevoerd;

  - fase 1 kleedkamer 5 tot en met 8

  De werkzaamheden in fase 1 omvatten het opnieuw betegelen van de doucheruimtes in kleedkamers 5 t/m 8, het bouwen van centrale toiletgroep in huidige scheidsrechter ruimte 1 en het realiseren van nieuwe scheidsrechter ruimte in bestaande berging. Deze is vanaf buiten toegankelijk. Deze fase zal voor de start van de nieuwe competitie zijn afgerond. 

  - fase 2 kleedkamer 9 tot en met 11

  De werkzaamheden in fase 2 zijn uitgebreider. De kleedkamers 9 t/m 12 worden geheel gestript en opnieuw opgebouwd. Door de inrichting te draaien zal de toegang ook via de centrale gang gaan. De huidige verzorgingsruimte schuift wat naar achteren en het krachthonk vervalt. Hierdoor krijgen we een gebouw wat overzichtelijker is en ook minder energie verbruikt doordat er geen kleedkamers meer zijn die direct met buiten in verbinding staan. Deze fase word eind oktober afgerond.

  De technische installatie die de douches van warm water voorziet wordt gelijktijdig vrijwel geheel vernieuwd.

  Hinder

  Doordat de renovatie in de zomerstop plaatsvindt, zullen we van veel werkzaamheden nauwelijks hinder ondervinden en ook voor de aannemers is dit een voordeel.

  Toch zal het niet ongemerkt voorbij gaan; als de zomerstop voorbij is zullen we nog een aantal weken over 8 kleedkamers beschikken hetgeen op zich voldoende is maar er zullen naar verwachting zeker momenten zijn waarbij we wat overlast zullen ervaren.

  We vertrouwen erop dat een ieder begrip op kan brengen voor de situatie en we over een aantal maanden gebruik kunnen maken van ons prachtig vernieuwd kleedkamergebouw.

  Als er vragen en of opmerkingen zijn dan horen we het graag.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur

  P.S. De werkzaamheden zijn via ons fotoalbum te volgen: klik hier om het fotoalbum te openen.

   

rfwbs-slide