• Ledenvergadering 17 december 2018

  Beste leden,

  Bij deze nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering 17-12-2018. De koffie staat klaar vanaf 19:00 uur en de ledenvergadering begint om 19:30 uur. Hieronder vindt u ook de agenda.

  Voor eventuele vragen, opmerkingen of ingekomen stukken kunt u terecht bij secretaris@vvbarneveld.nl

  Ingekomen stukken uitelijk zaterdag 15-12 voor 20:00 opsturen.

   

  Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Verkiezing bestuursleden - samenstelling bestuur *
  4. Stemrecht
  5. Financien
  6. Bouw - Renovatie
  7. Nieuwe inrichting bestuur
  8. Diverse mededelingen leden bestuur
  9. Vragenronde

  * 1: Bestuurstermijn penningmeester verloopt. De huidige penningmeester is herkiesbaar, eventuele tegen kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter. Aanmeldingen indienen voor 15-12 20:00

  * 2: Samenstelling bestuur, voordracht A. van de Brink voor 'Voetbalzaken en beheer', tegen kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter. Aanmeldingen indienen voor 15-12 20:00

  * 3: Bestuurstermijn voorzitter verloopt. De huidige voorzitter is niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich melden bij het huidige bestuur. Aanmeldingen z.s.m. indienen om een ruime inwerkperiode te hebben.  

   

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur v.v. Barneveld

rfwbs-slide